"Op naar een beter 2021"

Beste vrienden van OEH,

2020 zal ongetwijfeld in ons geheugen gegrift blijven als het jaar waarin oudere, 'vergeten' termen vanonder het stof werden gehaald (pandemie, corona, ...), als het jaar waarin ook nieuwe woorden werden gecreëerd (Covid-19, knuffelcontact en anderhalvemeterregel) én het jaar waarin we met ons allen de mond vol hadden van 'bubbels', zonder daarbij enig risico op dronkenschap te lopen weliswaar.

2020 was een moeilijk jaar waarin helaas minder kon of mocht. Waarin we ons als club continu dienden aan te passen aan steeds weer nieuwe of bijgestuurde corona-maatregelen. Binnen die speciale context heeft het OEH-bestuur al die tijd slechts één doel voor ogen gehouden: zoveel mogelijk leden, klein en groot, maximale kansen schenken om te kunnen (blijven) sporten. 

Dat is ons ook gelukt! Dankzij de steun van onze trouwe en ook nieuwe sponsors, hardwerkende medewerkers en trainers, niet-aflatende atleten en steeds supporterende ouders en familieleden. Daarom mijn allergrootste dank aan allen die ervoor gezorgd hebben dat OEH nog steeds 'alive and kicking' is. Dikke merci!

Namens het bestuur van OEH wens ik jullie dan ook allemaal een vreugdevol, sportief en - meer dan ooit op zijn plaats! - gezond 2021 toe.

 

Jean-Pierre De Staercke

Voorzitter OEH