"Nieuwe versoepeling: groepstraining per discipline mogelijk"

Beste leden van de OEH-familie,

Afgelopen woensdag kwam de Nationale Veiligheidsraad nogmaals bijeen. Opnieuw werd er beslist om de corona-maatregelen wat te versoepelen en zo alweer een beetje meer vrijheid te schenken aan ons allemaal.

Voor onze atletiekclub betekent dit concreet dat we, vanaf maandag 18 mei, trainingsgroepen van 19 personen + 1 trainer kunnen vormen. Het blijft echter noodzakelijk om de afstand van 1,5 meter tussen alle deelnemers te bewaren en alle maatregelen op het vlak van ontsmetting en hygiëne te respecteren.

Spijtig genoeg kunnen we met deze versoepeling nog niet iedereen toelaten de atletiektrainingen te hernemen.


Toch willen we optimaal - maar uiteraard nog steeds binnen de grenzen van het toegestane - profiteren van de nieuwste versoepeling. Daarom hebben we besloten nu ook de miniemen de kans te geven de trainingen te hervatten vanaf maandag 18 mei. Het zullen nog geen 'algemene' trainingen zijn, zoals we die op woensdag kenden, maar trainingen per discipline, zoals door de atleten zelf gekozen bij het begin van dit atletiekjaar. Vermits groepen uit niet meer dan 19 atleten (+ 1 trainer) mogen bestaan, werd beslist om ook hier eerst de wedstrijdatleten uit te nodigen. Net zoals bij de vorige stap worden de atleten die in aanmerking komen voor deze groepstrainingen, gecontacteerd door hun trainer. Een atleet die in normale omstandigheden verschillende disciplines combineert, is verplicht om tijdelijk ook één enkele discipline - en dus slechts één enkele trainingsgroep - te kiezen.

Kangoeroes, benjamins en pupillen - leeftijdsgroepen waarbij het respecteren van de onderlinge afstand van anderhalve meter moeilijker haalbaar is - zullen helaas nog even moeten wachten tot de Nationale Veiligheidsraad groen licht geeft om opnieuw wat soepeler om te springen met de 'social distancing'-regels.

Op 8 juni komen de politici en experts opnieuw bij elkaar in een nieuwe vergadering van de Veiligheidsraad. We beloven iedereen dat het OEH-bestuur de situatie van zeer nabij blijft opvolgen en dat we alles in het werk stellen om alle atleten opnieuw te laten trainen van zodra dat kan.

Intussen wens ik al onze leden een zeer goede gezondheid toe. Blijf de nog geldende corona-regels secuur toepassen zodat we met z'n allen het maximum doen om verdere besmettingen te vermijden. Pas dan worden de extra versoepelingen mogelijk die noodzakelijk zijn om iedereen opnieuw op de piste te kunnen verwelkomen.

Groetjes aan iedereen en hopelijk tot zeer binnenkort.

 

Jean-Pierre