Hyacintenjogging 2020 afgelast

Met pijn in het hart zien we ons genoodzaakt onze geliefde Hyacintenjogging, gepland op zaterdag 25 april, dit jaar af te gelasten.

Door de coronacrisis zijn er een aantal overheidsmaatregelen uitgevaardigd met als doel onze gezondheid te beschermen. In het verlengde daarvan heeft ook het Agentschap Natuur en Bos de ons al eerder toegestane licenties voor de passage in het Hallerbos ingetrokken. Deze maatregelen zijn nooit eerder gezien, maar de gezondheid van de lopers en de samenleving in zijn geheel krijgen uiteraard absolute voorrang!

Een uitstel naar het najaar hebben we overwogen, maar deze optie bleek om allerlei redenen niet realistisch.

We hopen als organisatie dat deze crisis niet al te lang zal duren en dat we dan voluit kunnen gaan voor de organisatie van de 39e Hyacintenjogging in 2021.

Houd het ondertussen gezond en veilig!

Gezonde groeten van het comité.