Beste leden,

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet (GDPR) van toepassing. Die vervangt de Belgische privacywet en biedt u een nog betere bescherming en meer inspraak op het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij als sportclub stellen ons ook in regel met deze nieuwe wetgeving en willen jullie graag op de hoogte brengen van wat we met jullie persoonsgegevens doen en welke inspraak jullie hebben.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die OEH verwerkt van haar leden.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
OEH, Sterrestraat 115 – 1502 Lembeek
Het bestuur van OEH is bereikbaar via e-mail-adres : info@oeh.be voor eventuele vragen of opmerkingen.

2. Welke gegevens verwerkt OEH en voor welk doel

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit b) adresgegevens
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) van ouders en of contactpersonen

d) gegevens voor de inschrijvingen bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL) / KBAB

OEH verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a)  je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het

  lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan.

 2. b)  je naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het

  versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van OEH.

c) je geboortedatum voor het vermelden van je verjaardag op onze website

 1. d)  OEH behoudt zich het recht toe om foto’s te publiceren op haar eigen website en eigen

  sociale media.

 2. e)  OEH behoudt zich het recht om foto’s te gebruiken voor het opstellen van persartikels,

  affiches, uitnodigingen en dergelijke meer.

3. Bewaartermijnen

OEH verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal vijf jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Foto’s en artikels die verschenen zijn op de OEH website of andere OEH sociale media worden bijgehouden voor de archieven die de geschiedenis van de club weergeven.

4. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor het lidmaatschap.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

a) het aanvragen van het startnummer voor wedstrijden en of lidkaarten. b) deelname aan wedstrijden.
c) het bijhouden van het ledenbestand.
d) de aangifte van sportongevallen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via de ledenadministratie van OEH (e-mail: gdpr@oeh.be) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. OEH zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

Indien je bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het bestuur (e-mailadres: info@oeh.be)

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken die je op onze website kan terugvinden – www.oeh.be