"Voorzichtige heropstart vanaf 4 mei"

Beste leden van de OEH-familie,

Vorige week vrijdag besliste de Nationale Veiligheidsraad om de maatregelen op het vlak van sport te versoepelen. Er werd daarbij zelfs het woord 'atletiek' gebruikt!

Onmiddellijk schoot de club in actie en onderzochten we wat dit voor onze atleten en hun trainingen kon betekenen.

Na grondige analyse van de teksten en hun interpretaties, blijkt de 'versoepeling' uiteindelijk zeer beperkt te zijn.

Maar omdat onze atleten ons nauw aan het hart liggen, hebben we het onderste uit de kan gehaald om hen binnen de geboden mogelijkheden toch opnieuw te laten proeven van de piste.

We kunnen echter nog niet iedereen tevreden stellen. De voorwaarden om toch te kunnen trainen zijn immers zo streng, dat we vanuit de club helaas verplicht zijn om moeilijke keuzes te maken. We hebben ervoor geopteerd om, in deze fase van de exit-strategie, vanaf 4 mei te starten met trainingen voor wedstrijdatleten die cadet of ouder zijn. Zij moeten zich wel houden aan allerhande regeltjes inzake afstand, hygiëne, gebruik en ontsmetten van materiaal, enz. De betrokken atleten zullen via hun trainers gecontacteerd worden.

Van zodra de overheidsmaatregelen ons toelaten om meer atleten te laten trainen, zullen we meteen alles in het werk stellen om zo veel mogelijk leden opnieuw naar de piste uit te nodigen. Dat is beloofd!

Intussen dank ik iedereen die de corona-richtlijnen mooi heeft opgevolgd. Dankzij hen kunnen we nu opnieuw een beetje meer sporten en zullen we in de - hopelijk nabije -  toekomst de draad weer helemaal kunnen opnemen en elkaar terugzien op en rond onze geliefde atletiekpiste in het Provinciaal Domein te Huizingen.

Blijf tot dan gezond en wel, en blijf vooral met elkaar contact houden via alle mogelijke technische middelen. 'Uit het oog, uit het hart' mag bij OEH geen realiteit zijn. Blijf dus zeker ook nog jullie trainingsfoto's insturen (via run@oeh.be) zodat we elkaar via deze website kunnen blijven 'zien'.

Groetjes en hopelijk tot zeer binnenkort, want ik mis jullie allemaal!

 

Jean-Pierre