OEH wil voor al haar leden en betrokkenen een sportieve en plezierige vereniging zijn. Daar waar veel mensen samen zijn en sporten, lopen in onderlinge verhoudingen dingen soms anders dan gewenst. Daarom heeft OEH een vertrouwenscontactpersoon om aandacht te schenken aan ongewenste omgangsvormen en te reageren op meldingen. De vertrouwenscontactpersoon is lid van de vereniging en heeft een volledig onafhankelijke positie.

Vertrouwenscontactpersoon is JOLIEN DE COCK (bereikbaar 0474 70 99 65)
De vertrouwenscontactpersoon kan worden gebeld of gewoon worden aangesproken op training.


Een beroep op de vertrouwenscontactpersoon kan worden gedaan door iedereen die zich slachtoffer voelt van:

° pesten
° seksuele intimidatie
° seksueel gedrag
° ongewenste omgangsvormen
° andere vormen van machtsmisbruik

Ouders of leden die zich niet zelf slachtoffer voelen, maar zich ongerust maken over een bepaalde situatie en hierover naar hun idee niet terecht kunnen bij trainer of bestuur, kunnen zich ook wenden tot de vertrouwenscontacpersoon.