Nieuwe richtlijnen voor (groot)ouders en publiek

Als gevolg van het snel toenemende aantal COVID-19-besmettingen, worden de corona-maatregelen van nationale, regionale en gemeentelijke overheden alweer gevoelig bijgesteld. Zo is sinds woensdag 14 oktober 'code oranje' van kracht voor sportverenigingen. Dat heeft geen directe impact op onze club, omdat bij OEH uitsluitend in de buitenlucht wordt gesport.

Op vraag van de gemeente Beersel worden er - met onmiddellijke ingang - wel een aantal bijkomende richtlijnen ingevoerd i.v.m. de aanwezigheid van (groot)ouders en publiek tijdens de trainingen.


Toeschouwers mogen enkel plaatsnemen in onze clubtent 't Olympicske of in de tribune, die in deze bijzondere tijden wordt beschouwd als uitbreiding van 't Olympicske. Ook in de tribune gelden bijgevolg de horeca-regels: tafels op 1,5 m uit elkaar, afstand bewaren en uitsluitend zittend publiek (behalve om drank te halen, voor WC-bezoek of om de accomodatie te verlaten).

Op alle andere plaatsen op en rond de atletiekpiste is geen publiek toegelaten. De kleedkamers blijven gesloten, enkel toiletbezoek is mogelijk. Uiteraard blijft ook het dragen van een mondmasker verplicht voor alle niet-sportende aanwezigen.

Mogen we daarnaast nogmaals met aandrang vragen om steeds contact op te nemen met Jolien De Cock in geval van besmetting, quarantaine of andere corona-gerelateerde informatie. Jolien is de vertrouwenspersoon binnen onze club en volgt vanuit die functie ook alle corona-meldingen op. Alle verzamelde informatie blijft vanzelfsprekend strikt vertrouwelijk.

We raden je verder ook aan om de afspraken van een paar weken terug nog eens te herlezen. Deze basisprincipes blijven uiteraard nog steeds van kracht.

OEH dankt jullie allen voor het begrip en de medewerking. Samen houden we het veilig!