Samen tegen corona!

Jullie hebben het zeker al gemerkt: het aantal coronabesmettingen neemt opnieuw dag na dag toe. Als oorzaken van die heropflakkering worden onder andere de heropening van de scholen en de verhoogde activiteit bij sportclubs genoemd.

Bij OEH houden we de situatie nauwlettend in de gaten en stellen we nog altijd alles in het werk om de trainingen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Om de kans op besmettingen binnen onze club zo klein mogelijk te houden, rekenen we ook op de medewerking van alle atleten en ouders. In die context willen we graag enkele afspraken maken met jullie allen.


  • Wie ziek is, komt NIET naar de club. Dit geldt uiteraard ook voor ouders.
  • Vertoon je symptomen die op coronabesmetting kunnen wijzen? Contacteer je huisarts en verwittig ook de club, zodat ook wij een analyse kunnen maken van de situatie en advies kunnen verlenen over het al dan niet deelnemen aan een training. Binnen OEH is Jolien De Cock (overigens ook de vertrouwenspersoon van onze club) aangesteld om alle corona-gerelateerde meldingen te centraliseren en te analyseren. Samen met Jolien wordt dan bekeken of er wel of niet getraind kan worden, of andere atleten en trainers verwittigd moeten worden, ... Dit overleg gebeurt anoniem en blijft strikt vertrouwelijk. Enkel Jolien, die geen lid is van de raad van bestuur van de club, kent de namen van de betrokkenen. Jolien verzorgt ook alle opvolging i.v.m. testen, contact tracing, enz.
  • Wie in contact geweest is met iemand die besmet of mogelijk besmet is: meld dit eveneens aan Jolien.
  • BELANGRIJK: een melding van een mogelijke of vastgestelde besmetting leidt nooit tot enig 'verwijt' en zal dus ook nooit 'gesanctioneerd' worden.
  • Geef ook steeds alle beschikbare info waarover jullie beschikken (document CLB, juiste omstandigheden, tijdstip van mogelijke besmetting of van eerste symptomen, enz.), zodat de analyse zo precies mogelijk kan gemaakt worden. Ons advies kan er enkel beter door worden.
  • Indien wij twijfels hebben, dan nemen we contact op met onze 'huisarts', lid van de club en bovendien gespecialiseerd in corona-materie. Zij zal ons dan verder adviseren en al dan niet bevestigen of onze voorgestelde aanpak de correcte is.
  • Wacht ook steeds op advies van de club vooraleer (opnieuw) naar de training te komen.
  • Stel ons ook in kennis van het uiteindelijke resultaat van een afgenomen test of van een bezoek aan de huisarts, zodat we onze 'corona-dossiers' kunnen bijwerken of afsluiten.
  • REMINDER: draag vanaf de parking een mondmaster en tracht als bezoeker te vermijden dat je in een bubbel van atleten terechtkomt.

 

Op deze manier wil OEH al het mogelijke doen om COVID-19 buiten de club te houden.

Heel erg bedankt voor jullie zeer gewaardeerde medewerking en verantwoordelijkheidszin.