Eindelijk ook heropstart voor allerjongsten

We hadden het beloofd! Van zodra Veiligheidsraad en overheid versoepelde fysical distancing-regels voor kinderen zouden aankondigen, gingen wij meteen alles in het werk stellen om onze jongste atleetjes opnieuw op de piste te kunnen verwelkomen.

En we hebben woord gehouden. Dankzij de inspanningen van de club en haar trainers, konden de kangoeroes, benjamins  en pupillen afgelopen donderdag opnieuw hun favoriete sport komen beoefenen bij hun favoriete club.

Het werd dan ook een groot feest voor al deze jonge atleetjes en hun ouders. Zelden zoveel hartelijke verbroederingen en verzusteringen gezien als afgelopen donderdag...


Wil dat nu zeggen dat alles opnieuw 'normaal' geworden is? Neen, absoluut niet. Vanaf vorige week kunnen atleten jonger dan 12 jaar opnieuw gezamenlijk trainen zonder speciale aandacht voor de intussen bekende 1,5m-regel. Wel moet er nog steeds in verschillende groepen van maximaal 20 kinderen getraind worden, en deze 'bubbels' mogen geen contact hebben met elkaar. Bovendien gelden voor en na de training nog altijd strenge maatregelen op het vlak van hygiëne.

Alle voorzorgsmaatregelen waren helemaal in orde op donderdag 11 juni. En het moet gezegd: ook alle jonge atleten hebben de hygiënemaatregelen uitstekend nageleefd.De nog steeds bestaande maatregelen hebben ons er wel toe verplicht om de trainingen tijdelijk anders te organiseren. Tot nader order kunnen onze kangoeroes, benjamins en pupillen enkel op donderdag één uurtje op de piste terecht. Om te vermijden dat verschillende trainingsgroepen toch door elkaar zouden lopen, worden per categorie ook andere aanvangsuren gehanteerd.

Om een duidelijk overzicht te hebben over welke atleten naar de training komen, wordt aan de ouders gevraagd de aanwezigheid van hun kind steeds te melden aan de trainer. In geval van twijfel kan er ook een mail gestuurd worden naar info@oeh.be. Het bericht zal dan naar de verantwoordelijke trainer worden doorgestuurd.

Tenslotte besliste het OEH-bestuur om aspirant-leden, 'nieuwe' kinderen die kennis wensen te maken met de club en haar werking, pas vanaf juli op de piste toe te laten. Op dat moment zijn er doorgaans wat minder atleten aanwezig en zijn er intussen misschien nog soepelere regels van toepassing.

Geïnteresseerde ouders kunnen wel nu al een mailtje sturen naar info@oeh.be om te melden dat ze hun kind(eren) graag eens willen laten deelnemen aan een 'kennismakingstraining'. We zullen deze mensen dan later uitnodigen om eens langs te komen.Intussen kunnen we trots melden dat alle leeftijdscategorieën nu eindelijk aan hun zomerseizoen 2020 zijn begonnen, weliswaar met de beperkingen opgelegd door de hele corona-situatie. Verdere versoepelingen zullen we opnieuw zo snel mogelijk doorvoeren in onze aanpak, zodat we - beetje bij beetje - opnieuw naar een genormaliseerde situatie kunnen evolueren.

Dank aan alle ouders, trainers en bestuursleden voor alle inspanningen, die het mogelijk maken dat al onze atleten opnieuw kunnen sporten in hun vertrouwde omgeving te Huizingen.